top of page

Politica de confidențialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale minaliplanner.com cu sediul în str.Zefirului, nr.32, Piatra-Neamț, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului www.minaliplanner.com  

 

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

1. Dacă sunteți client al site-ului, minaliplanner.com va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul minaliplanner.com, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului minaliplanner.com.

 

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de minaliplanner.com, iar contul creat va fi șters automat.

 

2. Dacă sunteți vizitator al site-ului, minaliplanner.com va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

 

Colectarea datelor dumneavoastră se face atunci când vizitați site-ul minaliplanner.com, când achiziționați unul sau mai multe produse de pe site, concursuri, formulare, reclamații, cereri, sugestii,comentarii, programe de fidelizare.

 

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

1. Dacă sunteți client al Site-ului, minaliplanner.com prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi minaliplanner.com, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

 

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de minaliplanner.com, prin intermediul site-ului.

 

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

.

2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, minaliplanner.com  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de [deținătorul website-ului], prin intermediul Site-ului.

 

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

 

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

 

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, minaliplanner.com va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

 

Poți să ne soliciți oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun. Spre exemplu, chiar dacă ștergem datele contului tău, legislația contabila ne obligă să păstrăm facturile arhivate pentru o perioada de 10 ani de la încheierea anului în care au fost emise.

Datele dvs vor fi șterse complet la sfărșitul perioadei de stocare, astfel încât acestea să poată fi folosite doar pentru analiza internă.

 

De asemenea, pentru că site-ul minaliplanner.com a fost construit pe platforma Wix datele dvs cu character personal vor fi prelucrate și de WIX. Detalii privind politica de confidențialitate pe care platforma WIX o folosește puteți găsi aici About Privacy | WIX.

 

Datele colectate și procesate de Minali Planner nu se vând și nu se transferă în orice alt mod către terți.

 

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, minaliplanner.com poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină, minaliplanner.com  în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;

 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către, minaliplanner.com  prin intermediul Site-ului;

 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către  minaliplanner.com, conform celor descrise în prezentul document;

 

 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea minaliplanner.com  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, minaliplanner.com  să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 

 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al minaliplanner.com  sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care minaliplanner.com  poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

 

 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

VI. Politica de cookie-uri

 

Un cookie este un fişier text care conţine mici fragmente de informaţii trimise navigatorului tău şi memorate în computerul, telefonul tău mobil sau alt dispozitiv, atunci când vizitezi un site. Acest fişier cookie trimite informaţii înapoi către site ori de câte ori îl revizitezi.

 

Utilizăm cookie-urile pentru a îmbunătăţi funcţionalitatea site-urilor noastre, pentru a te ajuta să navighezi mai eficient de la o pagină la alta, pentru a memora preferinţele tale şi, în general, pentru a îmbunătăţi experienţa utilizatorilor. Cookie-urile pe care le folosim pe site-urile noastre pot fi din următoarele categorii:

 • Cookie-uri strict necesare:

 

Aceste cookie-uri sunt esenţiale pentru ca tu să poţi naviga pe site şi să foloseşti serviciile pe care le-ai solicitat, cum ar fi accesarea zonelor sigure ale site-ului.

Folosim acest tip de cookie-uri pentru a administra înregistrarea şi autentificarea utilizatorului. Fără aceste cookie-uri, serviciile pe care le-ai solicitat nu pot fi furnizate. Aceste cookie-uri sunt ale părţii-gazdă (first-party) şi pot fi permanente sau temporare. Pe scurt, siteul nostru nu va funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.

 • Cookie-uri pentru performanţă:

 

Aceste cookie-uri colectează informaţii despre cum utilizează vizitatorii un site, de exemplu care sunt paginile cele mai vizitate. Aceste cookie-uri nu colectează informaţii care identifică vizitatori individuali. Toate informaţiile colectate de aceste cookie-uri sunt cumulate şi anonime.

Folosim aceste cookie-uri pentru a:

-realiza statistici despre cum sunt utilizate site-urile noastre

-măsura impactul campaniilor noastre publicitare.

Aceste cookie-uri pot fi permanente sau temporare, ale părţii-gazdă sau ale unor părţi terţe. Pe scurt, aceste cookie-uri colectează informaţii anonime despre paginile vizitate şi reclamele vizualizate.

 • Cookie-uri pentru funcţionalitate:

Aceste cookie-uri permit unui site să memoreze lucrurile alese de tine (cum ar fi numele de utilizator, limba sau ţara în care te afli) şi oferă opţiuni îmbunătăţite, mai personale. Aceste cookie-uri pot fi de asemenea utilizate pentru a furniza servicii pe care le-ai solicitat, cum ar fi vizionarea unui videoclip sau comentariul pe un blog. Informaţiile utilizate de aceste cookie-uri sunt anonimizate şi ele nu pot înregistra activităţile tale de navigare pe alte site-uri.

Folosim aceste cookie-uri pentru a:

-memora dacă ai beneficiat deja de un anumit serviciu

-îmbunătăţi experienţa în general pe tot site-ul, memorând preferinţele tale.

 

 • Cookie-uri pentru publicitate:

Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a limita de câte ori vezi o reclamă, precum şi pentru a măsura impactul campaniilor publicitare.

Cookie-urile pentru publicitate sunt folosite pentru a gestiona publicitatea pe tot site-ul.

Cookie-urile pentru publicitate sunt plasate de terţe părţi, cum ar fi companiile de publicitate şi agenţii lor, şi pot fi cookie-uri permanente sau temporare. Pe scurt, ele sunt legate de serviciile de publicitate furnizate pe site-ul nostru de terţe părţi.

 • Cookie-uri pentru sociale:

– aceste cookies sunt folosite de retelele de socializare (Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, Pinterest, etc) si permit distribuirea continutului de pe www.minaliplanner.com pe respectivele retele.

 

Minali Planner.ro nu controleaza aceste cookies, deci, pentru mai multe informații despre cum funcționeaza, te rugăm să verifici paginile retelelor de socializare.

 

Cum să administrezi & ştergi cookie-uri

Dacă vrei să impui restricţii, să blochezi sau să ştergi fişiere cookie, poţi s-o faci modificând setările navigatorului tău de web. Utilizarea www.minaliplanner.com fără respingerea cookie-urilor sau a tehnologiilor similare denotă consimţământul vizitatorilor pentru utilizarea de către noi a unor astfel de tehnologii şi pentru prelucrarea informaţiilor.

Browser și Link Instrucțiuni

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ro

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/ro-ro/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US

Safari

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=ro_RO

În ipoteza în care eliminați/blocați/ștergeți fișiere Cookie, este posibil ca anumite secțiuni ale site-ului să aibă o funcționalitate redusă și/sau preferințele dvs. salvate pe site să fie șterse/indisponibile.

Cookie-uri necesare funcționării site-ului

 

bSession  - necesar pentru optimizarea experienții pe site

 

hs - Necesar pentru securitatea site-ului și a vizitatorilor

ssr-caching - Necesar pentru cache.

XSRF-TOKEN - : Esențial pentru securitatea site-ului și a vizitatorilor.

fedops.logger.sessionId - Necesar pentru analiza internă a site-ului.

ec - necesar pentru a gestiona publicitatea pe tot site-ul.

svSession - Folosit pentru a face publicitatea mai relevantă pentru vizitator.

 

VII. Contactează-ne

 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: minaliplanner@gmail.com


bottom of page